تعامل نظام مهندسی مازندران با شهرداریها موجب ارتقای کیفیت در ساخت و سازها می شود

مدیر کل دفتر شهری استانداری مازندران اظهار داشت:تعامل نظام مهندسی مازندران با شهرداریها موجب ارتقای کیفیت در ساخت و سازهای شهری می شود.

به گزارش استناد؛مهندس سید محمد محمدی تاکامی ضمن آرزوی موفقیت برای هیئت رئیسه جدید و آرزوی توفیق برای مجموعه نظام مهندسی مازندران اظهار داشت: تعامل سازمان نظام مهندسی با شهرداریها موجب ارتقای کیفیت در ساخت و سازهای شهری خواهد شد. و شوراهای شهر نیز می توانند از ظرفیت فنی مهندسین عضو سازمان در انجام امور نظارتی بهره مند شوند.

در ادامه دکتر حقیقی ضمن قدردانی از مهندس محمدی اظهار داشت که همواره ایشان را از مجموعه نظام مهندسی دانسته و از تجربیات و نقطه نظرات ایشان بهره خواهد برد. وی درخواست همکاری به نحو احسن شهرداری ها با سازمان نظام مهندسی ساختمان را داشت.telegram estenadnews

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان میهمان

0

نظرسنجی شهرداری کشور 1

نظرسنجی شهرداری مازندران2

مهردانا

instagram estenad

telegram estenad

آخرین اخبار