• معاون فرهنگی ارشاد مازندران:

انجمن صنفی کانونهای آگهی و تبلیغاتی در مازندران تشکیل شد

استنادنیوز؛معاون فرهنگی و رسانه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران از تشکیل انجمن صنفی کانونهای آگهی و تبلیغاتی در مازندران خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران عباس زارع گفت: در راستای حمایت از حقوق صنفی کانونهای آگهی و تبلیغاتی و تحکیم اصول همکاری این صنف و خواست های مشروع و قانونی کانونها با توجه به ماده ١٣١ قانون کار، انجمن صنفی کانون های آگهی و تبلیغاتی استان مازندران تشکیل شد.

معاون فرهنگی و رسانه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران افزود: در همین راستا انتخابات انجمن صنفی کانونهای آگهی و تبلیغاتی برای انتخاب نماینده انجمن در شهرستان ها بر اساس جدول زمانبندی شده برگزار می شود.

زارع عنوان کرد: ارائه خدمات و پیگیری مطالبات صنفی کانونهای آگهی و تبلیغاتی در راستای تحقق شعار سال و معرفی کالای ایرانی، کمک به بحث اشتغال و کار آفرینی، ترویج فرهنگ اسلامی ایرانی، مهمترین اهداف تشکیل انجمن صنفی کانونهای آگهی و تبلیغاتی در مازندران است.

زارع هماهنگی تعرفه تبلیغات، برگزاری دوره های آموزشی، تشکیل تعاونی مسکن، ثبث شرکت تعاونی، تنظیم قراردادهای یکنواخت، برگزاری نمایشگاه توانمندیهای تبلیغات استان، درخواست مجوز نشریه انجمن ومعرفی کانونهای تبلیغاتی عضو را از مهمترین دستاوردهای تشکیل انجمن صنفی برای کانونها عنوان کرد.

telegram estenadnews

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان میهمان

0

نظرسنجی شهرداری کشور 1

نظرسنجی شهرداری مازندران2

مهردانا

instagram estenad

telegram estenad

آخرین اخبار