چاپ کردن این صفحه


تخریب ویلای غیرمجاز هزار متری در منطقه اوشان-فشم+عکس

  • کد خبر: 214968
  • تاریخ انتشار: دوشنبه, 28 آبان 1397

استنادنیوز؛ با حکم دستگاه قضایی و پس از اخطارهای مکرر یک واحد ویلای غیرمجاز در منطقه اوشان- فشم به متراژ بیش از هزار متر مربع، به دلیل ساخت غیرمجاز و شکایت سازمان منابع طبیعی تخریب شد.

در راستای حفظ حقوق عامه و صیانت از منابع طبیعی و با حکم دستگاه قضایی، پس از اخطارهای مکرر یک واحد ویلای غیرمجاز در منطقه اوشان-فشم به متراژ بیش از هزار متر مربع، به دلیل ساخت غیرمجاز و شکایت سازمان منابع طبیعی تخریب شد.

ویلای غیرمجاز هزار متری در اوشان-فشم تخریب شد

ویلای غیرمجاز هزار متری در اوشان-فشم تخریب شد

ویلای غیرمجاز هزار متری در اوشان-فشم تخریب شد

telegram estenadnews