ارزیابی عملکرد پست استان از نگاه حوزه فنی و بازرگانی شرکت ملی پست

استنادنیوز؛جلسه ارزیابی عملکرد پست استان مازندران در حوزه فنی شرکت ملی پست با حضور معاون فنی و مدیران حوزه و همچنین استانهای سمنان و کرمان برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره کل پست استان مازندران : در این جلسه عملکرد استان در حوزه های کیفیت ، بازار(درآمد و ترافیک) و فرآیندهای کاری مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت و مهندس بوداغی مدیرکل پست استان به تشریح فرآیندهای کاری استان و پیشنهادات و انتقادات مربوطه را به اعضاء در جلسه ارائه و متقابلا دکتر احمدی معاون فنی مدیر عامل و مدیران حوزه نیز ضمن ارائه نقطه ، رهنمودهای لازم را ارائه داشتند.

متعاقب آن در جلسه ای در ستاد به ریاست مدیرکل و با حضور معاونین ، روسا و کارشناسان ستاری و پیرامون نقطه نظرات و تصمیمات جلسه فوق در مورخه 29/8/97تشکیل گردید که در آن مدیرکل استان به تشریح سیاستهای کلان شبکه خصوصا در حوزه فنی و مباحث مربوطه به کیفیت ،درآمد و ترافیک اشاره و در یک هم اندیشی متقابل هریک از شرکت کنندگان نقطه نظرات خود را در خصوص فرآیندهای کاری و چگونگی دسترسی به اهداف مربوطه اشاره داشته اند .

در این جلسه مقرر گردید همدلی و هماهنگی جمعی اداره کل خصوصا ستاد استان حول 4 محور 1- کمیته کیفیت 2- کمیته بازار 3- کمیته هزینه 4 – کمیته توسعه با رویکرد و ارزیابی کشور BSC ارزیابی استانی و همچنین نمادین نمودن کمیته توسعه بمنظور هم اندیشی هر چه بیشتر R&D تشکیل گردد و مدیریت استان توجه ویژه به این مقوله و همچنین کمیته بازار را به اعضاء تاکید نمودند.

telegram estenadnews

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان میهمان

0

نظرسنجی شهرداری کشور 1

نظرسنجی شهرداری مازندران2

instagram estenad

telegram estenad

آخرین اخبار