تعریض محورسرخ رود به آمل از جدی ترین مطالبه مردم شهر سرخ رود

استنادنیوز؛ صابراکبرزاده درنشست شورای ترافیک شهرستان ،تعریض محورسرخ رود به آمل را یکی از جدی ترین مطالبه مردم این شهردانست.

به گزارش استنادنیوز ، نائب رئیس شورای اسلامی شهر سرخ رود بیان داشت: درسالهای اخیرشاهد تصادفات منجر به مرگ و از دست دادن همشهریان و بهترین دوستان خود دراین محوربودیم و امروز برای رفع نگرانی همشهریان و کشاورزان بعنوان منتخب آنان خواستار قرارگرفتن آن در دستور کار شورای ترافیک شهرستان هستیم.

اکبرزاده افزود: این محور هرچند محورهای بین روستائی وفرعی شهرستان محسوب میشود اما توریستی بودن شهر سرخ رود تردد خودروها را در این محور افزایش داد که با وجود مسیر تردد کشاورزان و ادوات کشاورزی عرض کم خیابان تناسب نداشته و آنرا از خطرناکترین راه های مواصلاتی استان خواند.

عضو شورای شهرستان محمودآباد خاطرنشان کرد:  افزایش تولید خودرو با توسعه راه ها ارتباط تنگاتنگی داشته که فقط با تعریض آن می توان به ایجاد رابطه منطقی امیدوار بود.

همچنین شکور ریس شورای شهرستان محمودآباد نیز دراین نشست روند پیگیری روشنائی محور محمودآباد به آمل بطول ۳کیلومتر،احداث دوربرگردان ضلع جنوبی کلوده را در راستای تامین امنیت جاده ای باهدف پیگیری مصوبات قبلی شورا همچنین در دستور کار قرار گرفتن تعریض دهنه پل محله کیله حدفاصل روستای میرعلمده وگلیرد درمحور کلوده وولیسده را از شورای ترافیک شهرستان خواستارشدند.

telegram estenadnews

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان میهمان

0

نظرسنجی شهرداری کشور 1

نظرسنجی شهرداری مازندران2

instagram estenad

telegram estenad

آخرین اخبار