• سرپرست معاونت صیدوبنادرماهیگیری شیلات مازندران خبرداد:

رشد۱۲ درصدی صیدماهیان استخوانی درمازندران تانیمه آذر ماه

استنادنیوز؛سرپرست معاونت صیدوبنادرماهیگیری شیلات مازندران خبرداد: صیدماهیان استخوانی درمازندران تانیمه آذر ماه رشد12 درصدی داشته است

به گزارش روابط عمومی شیلات مازندران،قاسم کریم زاده سرپرست معاونت صیدوبنادر ماهیگیری این مطلب رادر محل صیدشرکت تعاونی پره شهیدبهشتی قاجارخیل شهرستان ساری اعلام کردوگفت: صیادان زحمتکش وپرتلاش شیلات مازندران ازابتدای فعالیت صیدوصیادی تا ۱۳ آذرماه موفق شدند ۷۰۰ تن ماهی استخوانی راصید وروانه بازار مصرف نمایند.
کریم زاده درادامه بابیان اینکه این میزان صید درمقایسه بامدت مشابه سال قبل رشد ۱۲ درصدی رانشان می دهدافزود:
ارزش اقتصادی صیدمذکور ۲۵ میلیارد تومان بوده که بیانگر رشد ۳۰ درصدی ازلحاظ ارزش اقتصادی است ضمن اینکه سرانه صید هرشرکت درهمین مدت ۱۳ تن می باشد.
وی درپایان درخصوص ترکیب گونه های صید تصریح کرد:
۸۰ درصد ازماهیان صید شده مربوط به گونه کفال و۲۰ درصد دیگرآن سایرگونه منجمله سفید بوده است.

telegram estenadnews

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان میهمان

0

نظرسنجی شهرداری کشور 1

نظرسنجی شهرداری مازندران2

مهردانا

instagram estenad

telegram estenad

آخرین اخبار