تخلف 40 میلیاردی مدیرکل و معاون سابق یکی از دستگاه‌های فرهنگی مازندران

استنادنیوز؛ مدیرکل و معاون سابق یکی از دستگاه‌های فرهنگی مازندران، به‌دلیل تخلف مالی توسط دستگاه قضایی استان تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند.

 منابع آگاه حاکی از این است تخلف مالی آنها بالغ بر ۴۰ میلیارد ریال بوده که با پیگیری دستگاه قضایی مازندران متخلفان تفهیم اتهام شدند.

این مدیرکل و معاون وی در حال حاضر با مسؤولیت‌های جدید در حال فعالیت هستند.

telegram estenadnews

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان میهمان

0

نظرسنجی شهرداری کشور 1

نظرسنجی شهرداری مازندران2

مهردانا

instagram estenad

telegram estenad

آخرین اخبار