تخلف 40 میلیاردی مدیرکل و معاون سابق یکی از دستگاه‌های فرهنگی مازندران

استنادنیوز؛ مدیرکل و معاون سابق یکی از دستگاه‌های فرهنگی مازندران، به‌دلیل تخلف مالی توسط دستگاه قضایی استان تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند.

 منابع آگاه حاکی از این است تخلف مالی آنها بالغ بر ۴۰ میلیارد ریال بوده که با پیگیری دستگاه قضایی مازندران متخلفان تفهیم اتهام شدند.

این مدیرکل و معاون وی در حال حاضر با مسؤولیت‌های جدید در حال فعالیت هستند.

telegram estenadnews

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان میهمان

0
آیا از عملکرد و اقدامات مسئولان کشوری در سیل شمال کشور رضایت دارید؟
آیا از اقدامات مسئولان استان مازندران در رسیدگی به سیل زدگان رضایت دارید؟

insta35065126

telegram405412

آخرین اخبار