ساماندهي گلزارهاي نيمه كاره در اولويت بنياد شهید مازندران است

استنادنیوز؛ مدير كل بنياد شهيد و امور ايثارگران مازندران پس از بازديد از گلزارهاي شهداي شهرهاي رامسر و تنكابن گفت: ساماندهي گلزارهاي نيمه كاره در اولويت بنياد است.


به گزارش ايثارواحد مازندران ، هدايت مظلومي مدير كل بنياد شهيد و امور ايثارگران استان مازندران به همراه حسين اصغري معاون تعاون بنياد و رؤساي بنياد رامسر ، تنكابن ،عباس آباد ، كلاردشت و محمودآباد  ازچند گلزار شهداي نيمه كاره و در حال ساماندهي اين شهرها بازديد كرد.
مظلومي به منظور آگاهي از روند ساماندهي گلزارها و بررسي وضعيت گلزهاي نيمه كاره و تسريع در در كار پروژه ، در رامسر از گلزارهاي شهداي روستاهاي آرمو،نياسته،شتا و كتالم و در تنكابن از گلزارهاي مير شمس الدين،كترا، توبن،مازيابن سفلي ، نعمت آباد،پسلايه بزرگ،مزرك، شهيدآباد، استخرسر،بلده سفلي ، پرچين پشته ، گلستان محله منطقه دو هزار تنكابن،حسين آباد ميانكوه منطقه دو هزار تنكابن، خلخال محله ،هلوكله دو هزار تنكابن و پرچ ور عباس آباد،كلاردشت و محمودآباد بازديد بعمل آورد.
مدير كل بنياد شهيد و امور ايثارگران استان مازندران روز چهارشنبه پنجم دي ماه پس از بازديداز گلزارهاي شهداي شهرهاي رامسر و تنكابن طي گفتگويي با بيان اينكه ساماندهي گلزارهاي نيمه كاره در اولويت بنياد است گفت: بازديد ميداني از گلزارهاي شهداي نيمه كاره و سرعت بخشيدن به اين پروژه ها ،در اولويت اصلي برنامه هاي بنياد مازندران در ارتباط با ساماندهي اين گلزارها محسوب مي گردد.
مظلومي افزود:بازديد از 22 گلزار شهداي مناطق ييلاقي ، كوهستاني و صعب العبور شهرهاي رامسر و تنكابن در دستور كار بنياد مازندران بوده كه طي دو روز در دو نوبت صبح و عصر، اين گلزارها از نزديك مورد بازديد و بررسي قرار گرفت.
مدير كل بنياد مازندران تصريح كرد: همه دستگاهها بايد در ساماندهي گلزارهاي شهدا بويژه گلزارهايي كه نيمه كاره مانده ،مشاركت نموده و با اين حركت خداپسندانه ، وظيفه خود را نسبت به شهدا ادا و دل خانواده هاي معزز و مكرم آنان را شاد كنند.

telegram estenadnews

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان میهمان

0

نظرسنجی شهرداری کشور 1

نظرسنجی شهرداری مازندران2

مهردانا

instagram estenad

telegram estenad

آخرین اخبار