مرتع دار اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری،به عنوان مرتع دار نمونه ملی انتخاب و تجلیل شد

استنادنیوز؛مرتع دار اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری، مرتع دار نمونه کشور شد.

 مجید تنکابنی مرتع دار اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری، ساکن مرتع میدانک از توابع بند پی شرقی شهرستان بابل از سوی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور به عنوان مرتع دار نمونه ملی انتخاب و مورد تقدیر و تجلیل قرار گرفت.

تنکابنی حدود 700 هکتار از مراتع را تحت پوشش دارد که با رعایت زمان ورود و خروج دام سبک و سنگین از مرتع، حفظ پوشش گیاهی آن با تعلیف دام، نصب آبشخورها و استفاده بهینه از گیاهان دارویی نقش بسزایی در حفظ و صیانت از منابع طبیعی دارد.

لازم به ذکر است آقای محمد خناری نژاد از مرتع داران استان به عنوان مدیرعامل اتحادیه تعاونی های منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و آقای مالک پهلوان به عنوان رئیس کانون انجمن صنفی مرتع داران کشور و آقای منطقی از مرتع داران این استان نیز به عنوان بازرس کانون انجمن صنفی مرتع داران کشور انتخاب گردیدند.

telegram estenadnews

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان میهمان

0

نظرسنجی شهرداری کشور 1

نظرسنجی شهرداری مازندران2

instagram estenad

telegram estenad

آخرین اخبار