• توسط-نماینده-مجلس-شورای-اسلامی-و-مدیرکل-بنیاد-مسکن-مازندران-انجام-شد:

بازدید از روستاهای دارابکلا و ولوجا از توابع شهرستان میاندرود

استنادنیوز؛نماینده مجلس شورای اسلامی و مدیرکل بنیاد مسکن مازندران از روستاهای دارابکلا و ولوجا از توابع شهرستان میاندرود بازدید کردند

مهندس دامادی نماینده مجلس شورای اسلامی باتفاق خانی نوذری مدیرکل بنیاد مسکن استان مازندران ازپروژه های اجرای طرح هادی در روستاهای دارابکلا و ولو جا از توابع شهرستان میاندرود بازدید نمودند.

مهندس دامادی ومحمد خانی نوذر مدیرکل بنیاد مسکن مازندران باتفاق دهیاران و برخی مسئولین با حضوردرروستاهای دارابکلا و ولو جا علاوه بر بررسی مشکلات روستا درحوزه های مختلف مربوط به سازمانها از محل اجرای پروژه های طرح هادی روستاهای دارابکلا و ولو جا از توابع شهرستان میاندرود ازوضعیت روند اجرای این طرح ها نیز بازدید وهمچنین عملکرد بنیاد مسکن در بخشهای دیگر عمرانی از قبیل بهسازی مسکن روستایی ، صدورسند و.. رابررسی نمودند.

اجرای طرح هادی در روستای دارابکلا شامل 7000 هزار متر مربع آسفالت ازمنابع قیر رایگان ، 200 متر کانال لاینیگ و همچنین احداث 270 متر کانال جهت هدایت آبهای سطحی روستا صورت پذیرفت ودرروستای ولوجا نیزبا اجرای 550 مترابنیه شامل جوی و کانیوو ، 450 متر دیوارسنگی و 5500 متر مربع زیر سازی و آسفالت اجرا گردید که در روستای دارابکلا جهت ادامه احداث کانال مبلغ 8 میلیارد ریال از محل منابع حوادثی و 1 میلیارد و600میلیون ریال جهت احداث ابنیه در روستای ولوجا اعتبار درنظر گرفته شده است.

telegram estenadnews

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان میهمان

0

نظرسنجی شهرداری کشور 1

نظرسنجی شهرداری مازندران2

instagram estenad

telegram estenad

آخرین اخبار