• معاون برنامه ریزی، توسعه مدیریت و منابع اداره کل منابع طبیعی مازندران خبر داد:

تشکیل جلسه هماهنگی فرآیند نظارت و ارزشیابی سالانه طرح ها و پروژه های اداره کل

کوروش شریفی سورکی گفت:جلسه هماهنگی فرآیند نظارت و ارزشیابی سالانه طرح ها و پروژه های اداره کل با حضور گروه نظارت و ارزشیابی سازمان و کلیه روسای ستادی در محل سالن جلسات این اداره کل تشکیل شد.

 کوروش شریفی سورکی معاون برنامه ریزی، توسعه مدیریت و منابع اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری، گفت: جلسه هماهنگی فرآیند نظارت و ارزشیابی سالانه طرح ها و پروژه های اداره کل با حضور گروه نظارت و ارزشیابی سازمان و کلیه روسای ستادی در محل سالن جلسات این اداره کل تشکیل شد.

آقای مهندس داوود تیماسی معاون دفتر برنامه ریزی، بودجه و هماهنگی طرح های سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور و سرپرست گروه ارزشیابی اعزامی از سازمان گفت: هدف کلی ارزشیابی ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ها، ارزیابی کمی و کیفی طرح ها و پروژه های منابع طبیعی و آبخیزداری به ویژه اعتبارات صندوق توسعه ملی است.

دادوود تیماسی اظهار کرد: استفاده از کارشناسان ارزیاب در بخش های مختلف فنی و اجرایی، بررسی میزان مشارکت بهره برداران در اجرای طرح ها و پروژه های مورد نظر، بررسی میزان اثر بخشی طرح ها و پروژه ها و میزان رضایتمندی بهره برداری در عرصه های مورد نظر از موارد و شیوه هایی است که ما در ارزشیابی به آن توجه خواهیم کرد.

سرپرست گروه ارزشیابی اعزامی از سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور اضافه کرد: توانمند سازی بهره برداران بومی و محلی به لحاظ ترویج و مشارکت جوامع محلی و تشکل ها در اجرای طرح ها و پروژه ها که از فعالیت های اصلی بخش آموزش و ترویج می باشد، یکی از اقدامات و عملکردهایی است که تیم ارزشیابی ما در این ماموریت، آن را مورد بررسی قرار می دهد.

تیماسی اقتصادی کردن طرح ها به صورت بازنگری و اصلاح طرح ها توسط کمیته فنی استان ها با رویکرد احیای رویشگاه های مرتعی و توسعه و فراوری گیاهان دارویی و افزایش سطح زیر کشت زراعت چوب و گیاهان دارویی را یکی دیگر از اقدامات مهم سازمان و ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری استان ها عنوان کرد که در ارزشیابی نیز به آن توجه خواهد شد.

معاون دفتر برنامه ریزی، بودجه و هماهنگی طرح های سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور خاطر نشان کرد: جلب مشارکت خیرین و سرمایه گذاران در اجرای طرح ها و پروژه های منابع طبیعی و آبخیزداری از جمله محورهایی است که ملاک ارزیابان در ارزیابی می باشد.

telegram estenadnews

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان میهمان

0

نظرسنجی شهرداری کشور 1

نظرسنجی شهرداری مازندران2

instagram estenad

telegram estenad

آخرین اخبار