دان نذری خوراک پرندگان مهاجر زمستان گذران تالاب سرخرود

تشکل های زیست محیطی محمودآباد درحمایت از پرندگان مهاجرزمستان گذران تالاب سرخرود یک تن دان نذری تحویل محیط زیست این شهرستان دادند.

رئیس اداره محیط زیست شهرستان محمودآباد گفت: همه ساله در فصل زمستان ، تشکل های زیست محیطی این شهرستان در حمایت از پرندگان مهاجر زمستان گذران دان نذری اختصاص می دهند.
یاسر سالار  افزود : این تشکل ها دان نذری را در فصل سرد سال و در اوج مهاجرت پرندگان زمستان گذران در اختیار محیط زیست قرار می دهند تا برای تغذیه این پرندگان مورد استفاده قرارگیرد.
وی اضافه کرد : با برودت هوا و یخبندان شدن سطح آب تالاب ، تغذیه پرندگان مهاجر نیز با اختلال مواجه می شود و دان های اهدایی می تواند کمک خوبی برای تامین تغذیه این پرندگان باشد.
رئیس اداره محیط زیست محمود آباد اظهارداشت : همه ساله در فصل سرد سال افزون بر 10 گونه از پرندگان مهاجر زمستان گذران با جمعیت 30 تا 40 هزاری شامل آب چلیک، قو فریادکش، غاز، اردک، خوتکا به تالاب سرخرود مهاجرت می کنند.
مازندران با داشتن سه تالاب از جمله تالاب بین المللی میانکاله و 800 آبگیر و آببندان پذیرای 150 گونه از پرندگان مهاجر زمستان گذران با جمعیت 1.5 میلیون بال است که 70 گونه از این پرندگان در زمره پرندگان تحت حفاظت داخلی و بین المللی قرار دارند.
در چند سال اخیر استقرار شکار دامی برای پرندگان از سوی صیادان و شکارچیان غیرمجاز و وجود 100 هزار تفنگدار مجاز و غیرمجاز، موجب شد تا در سال 250 تا 300 هزاربال ازاین پرندگان شکار شوند که بیشترین شکار غیرمجاز مربوط به تالاب سرخرود است که به صورت دست جمعی با حربه دام هوایی و 'کرس' انجام می شود.

telegram estenadnews

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان میهمان

0
آیا از عملکرد کلی نمایندگان استان مازندران در مجلس رضایت دارید؟

آخرین اخبار