• تغییر در هیئت رئیسه

مجمع نمایندگان مازندران هیئت رئیسه جدید خود را شناخت

هیات رییسه جدید مجمع نمایندگان استان مازندران برای دور بعدی انتخاب شدند.

مجمع نمایندگان استان مازندران در جلسه خود طبق اساسنامه و بعد از پایان یافتن دوره شش ماهه اعضای قبلی این مجمع، آقایان محمد دامادی، علی اسماعیلی و عبدالله رضیان را به ترتیب به عنوان رییس، نائب رییس و سخنگوی مجمع نمایندگان استان مازندران انتخاب کرد.

پیش از این  قاسم احمدی لاشکی، ولی الله نانواکناری و حسین نیازآذری اعضای هیات رییسه مجمع نمایندگان استان مازندران عهده‌دار این سمت بودند.

telegram estenadnews

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان میهمان

0
آیا از عملکرد کلی نمایندگان استان مازندران در مجلس رضایت دارید؟

آخرین اخبار