مدارس یزد در نوبت عصر سه شنبه 23 بهمن تعطیل است

امروز سه شنبه مورخ 23 بهمن ماه کلیه مدارس مناطق شهری و روستایی یزد در نوبت بعد از ظهر تعطیل اعلام شده است





telegram estenadnews

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان میهمان

0

نظرسنجی شهرداری کشور 1

نظرسنجی شهرداری مازندران2

instagram estenad

telegram estenad

آخرین اخبار