هیچ یک از سرسره‌های استخرهای زنجان گواهی استاندارد ندارد

استنادنیوز؛ معاون ورزشی اداره کل ورزش و جوانان استان زنجان با بیان اینکه هیچ یک از سرسره‌های فعال در استخرهای زنجان گواهی استاندارد ندارد، گفت: حدود یک ماه پیش نامه‌ای به استخرهای استان ارسال شده است که بر اساس آن مجاز به استفاده از سرسره‌ها تا زمان اخذ گواهی استاندارد نیستند.

هیچ یک از سرسره‌های استخرهای زنجان گواهی استاندارد ندارد

محمدعلی حمزه‌پور با اشاره به روند نظارت به استخرهای فعال در استان اظهار کرد: بر این اساس طبق نامه هیأت نجات و غریق به استخرهای ورزشی تأکید کرده‌ایم که موارد ایمنی و بهداشتی شامل بیماری‌ها و سایر نکات بهداشتی را رعایت و در زمینه حضور ناجیان در استخرها نیز استانداردهای لازم را رعایت کنند، که طبق اعلام هیأت نجات و غریق برای استخرهای«10 در 20 حضور دو ناجی و در استخرهای 12.5 در 25 نیز حضور سه ناجی الزامی است».

معاون ورزشی اداره کل ورزش و جوانان استان زنجان با بیان اینکه استاندارد حضور و استفاده از نجات غریق مشخص شده است، ادامه داد: با این حال هیأت نجات غریق به صورت مستمر در حال نظارت بر استخرهاست و در صورت مشاهده تخلف تذکرات لازم داده می‌شود.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون استخر پلمب در زنجان نداریم، گفت: به غیر از موارد ذکر شده یکی از مباحثی که در رابطه با آن به استخرها نامه زده شد در ارتباط با نداشتن گواهی استاندارد سرسره‌های مورد استفاده در این اماکن بود، چرا که سرسره‌ها مشمول استاندارد اجباری هستند.

حمزه‌پور ادامه داد: بر اساس این نامه که حدود یک ماه پیش به استخرهای استان ارسال شده است، استخرها مجاز به استفاده از سرسره‌ها تا زمان اخذ گواهی استاندارد نیستند.

معاون ورزشی اداره کل ورزش و جوانان استان زنجان با بیان اینکه سرسره‌های مورد استفاده در استخرهای استان سه مورد بود، ادامه داد: طبق پیگیری که کردیم، هیچ کدام از این استخرها از سرسر‌ه استفاده نمی‌کنند که البته در نامه ارسالی تأکید کرده‌ایم که در صورت استفاده از سرسره و بروز حوادث ناگوار مراتب به عهده مدیر استخر خواهد بود/فارس

telegram estenadnews

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان میهمان

0

نظرسنجی شهرداری کشور 1

نظرسنجی شهرداری مازندران2

instagram estenad

telegram estenad

آخرین اخبار