تفاهم نامه همكاري ما بين اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران و درمانگاه عمومی شبانه روزی کیمیا دابو دشت منعقد شد

استنادنیوز؛تفاهم نامه هماهنگي و تعامل در زمينه آموزش ارتقاي ايمني عبور و مرور كاربران جاده اي در محورهاي اصلي، فرعي و روستايي به امضاي مديركل اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای مازندران و  مدیر درمانگاه عمومی شبانه روزی دابودشت رسيد.

تفاهم نامه هماهنگي و تعامل در زمينه آموزش ارتقاي ايمني عبور و مرور كاربران جاده اي در محورهاي اصلي، فرعي و روستايي به امضاي احمد آفرین محمدزاده ،مديركل اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای مازندران و فرشاد شالیکار ، مدیر درمانگاه عمومی شبانه روزی دابودشت رسيد.

هدف ازانعقاد اين تفاهم نامه،بهره گیری از بخش خصوصی و گروههای مردمی مشتاق فعالیت در حوزه ایمنی بوده است. با توجه به وضع موجود،امروزه نیاز به ارائه و نهادینه کردن آموزش قوانین و مقررات عبور و مرور در سطوح مختلف جامعه به وضوح مشاهده می گردد. به دليل نزديكي شهرها، دسترسي هاي فراوان، تقاطع هاي خطرناك و همچنين فراواني روستاها، محورها و جمعيت روستايي استان مازندران، آمار قابل توجهي از قربانيان سوانح جاده ايدراستان مربوط به راكبان موتورسيكلت، عابران پياده، رانندگان وانت بارها و ادوات كشاورزي بوده است. همچنين مظلوم ترين قربانيان سوانح رانندگي، كودكان و نوجواناني هستند كه بدون آگاهي از عواقب حوادثي كه هر لحظه ممكن است جان آنها را تهديد نمايد، طعمه بي توجهي ديگران مي گردند.در اين خصوص مدارسي كه در حاشيه جاده ها ساخته شده و كودكان معصوم هر روزه در كنار خودروهايي كه با سرعت حركت مي كنند، رفت و آمد مي نمايند، بيشتر در معرض آسيب قرار دارند.با توجه به موارد عنوان شده، با ارائه آموزش هاي ارتقاي ايمني عبور و مرور به كاربران آسيب پذير، مي توان گامي بلند به سوي كاهش متوفيات سوانح جاده اي برداشت. لذا پويش مردمي واستفاده از ظرفيت خيرين و علاقه مندان به فعاليت در حوزه ايمني، ضمن آنكه كم هزينه و زودبازده مي باشد، مي تواند پيشگيرانه بوده و سرعت بيشتري در پذيرش فراگيران و گروه هاي هدف داشته باشد. از جمله مفاد تفاهم نامه به شرح ذيل مي باشد: اعلام ليست روستاهاي هدف(روستاهايي كه داراي بيشترين آمار تصادفات موتورسوار، عابر پياده، ادوات كشاورزي و... هستند)به همراه مدارس حاشيه راه ها ( مقطع ابتدايي و دوره اول متوسطه ) واقع در شهرستان هاي آمل، محمودآباد، فريدونكنار و بابلسر جهت برگزاري دوره هاي آموزشي آشنايي با مقررات ترافيكي؛ انجام هماهنگي با رؤساي ادارات راهداري و حمل و نقل جاده اي شهرستان ها، بخشداران و دهياران مشمول طرح جهت همكاري و مساعدت با كارشناسان مورد نظر؛ ارائه ليست سرفصل هاي آموزشي به درمانگاه؛ معرفي مربيان آموزشي مانند پرسنل اداره كل، پرسنل پليس راه و متخصصين در اين زمينه؛ارائه لوازم ايمني مانند كلاه ايمني و شبرنگ موتورسواران، مثلث خطر ادوات كشاورزي و شبرنگ وانت بار جهت توزيع بين كاربران آموزش ديده از سوي درمانگاه در صورت تأمين وسايل؛ برگزاري دوره هاي آموزشي مطابق سرفصل هاي اعلامي ويژه راكبان موتورسيكلت، عابران پياده، رانندگان وانت بارها و ادوات كشاورزي و همچنين دانش آموزان مدارس حاشیه راههاي استان كه ليست آن از طرف اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي مشخص گرديده در هر سال در محل آموزش درمانگاه به همراه توزيع كلاه ايمني و ساير تجهيزات ايمني موتورسيكلت و اهداي بسته هاي آموزشي به دانش آموزان (در صورت لزوم و تأمين لوازم)؛ هماهنگي جهت ارائه آموزش هاي مربوطه با حضور يك نفر از پزشكان متخصص.؛ فراهم نمودن سالن آموزش و پذيرايي از مدعوين و شركت كنندگان؛تهيه لوازم و تجهيزات مورد نياز كمك آموزشي (ويدئو پروژكتور، كلاه ايمني و شبرنگ موتورسيكلت، كتابچه ها، هدايا و بسته هاي آموزشي) بر عهده درمانگاه مي باشد

telegram estenadnews

مجموع رتبه (0)

0 از 5 ستاره

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید

نظرات

  • هیچ نظری یافت نشد

معرفی کاندیدا سایت

instagram estenad

telegram estenad

آخرین اخبار