چاپ کردن این صفحه


  • تا ساعت 9 شب 5 فروردین

اسامی مجروحان و فوتی های سیل امروز در شیراز

در سیل امروز شیراز تعداد زیادی از مسافران و مردم شیراز مجروع شده و تعدادی نیز جان خود را از دست داده اند که اسامی آنها در تصویر زیر آمده است

 

اسامی فوتی های سیل شیراز

telegram estenadnews