اعلام آمادگی کامل تامین اجتماعی مازندران جهت حمایت از تولید

استنادنیوز؛ مدیرکل تامین اجتماعی مازندران از اعلام آمادگی کامل تامین اجتماعی جهت حمایت از تولید خبر داد.

سیدعلی اصغرمحمودی ،مدیرکل تامین اجتماعی استان مازندران درنشست  کمیته تحقق شعارسال مقام معظم رهبری (سال رونق تولید) دراداره کل تامین اجتماعی مازندران از اعلام آمادگی کامل تامین اجتماعی جهت حمایت از تولیدکنندگان  خبرداد.
محمودی گفت:با عنایت به اینکه امسال ازسوی مقام معظم رهبری سال رونق تولید   نامگذاری گردیده است ،عموم مردم  و  کلیه نهادها وسازمانها دراستان خصوصا انها که ارتباط  توامان ونزدیکی با مقوله اشتغال وتولیددارند ، مسئولیت خطیری پیش رو خواهند داشت ،هنوزبرخی  از نهادها بسیاری از خدمات و کالاهای مورد نیاز خود رااز محصولات غیرتولیدی کشورواستان تهیه میکنند لذا تشکیل  شورای راهبردی  تحقق شعارسال با تعریف مکانیسم وضمانت اجرایی قوی  که بتواند شتاب بیشتری به متولیان حوزه اشتغال و تولید  بدهد و مشکل ها وموانع راه تولید واشتغال  را شناسایی  کرده و جهت رفع ان اقدام نماید ضروری است.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: رونق تولیددرگرو بهبود فضای کسب وکاربوده و همه ماباید از تمام ظرفیتهای ممکن برای تحقق این امر آن تلاش نماییم ازجمله افراد اندیشمند و خلاق جامعه باید باابتکارو خلاقیت به  دنبال راهکارهای ممکنه در ایجاد شغل با تولیدات کیفی و ضروری باشند.
مدیرکل تامین اجتماعی استان مازندران به روسای شعب تامین اجتماعی  استان تاکیدکرد:حمایت ازبخش تولید و تولید کننده  ایرانی درواقع درامتداد همان سیاست های راهبردی اقتصادمقاومتی  در راستای تولید و اشتغال پایدار است که باید مورد توجه ویژه قرار گیرد,کلیه روسای شعب باجدیت نظارت نمایند تاااین کمیته ها  نمادین نبوده و تمام ظرفیت های ممکن جهت حمایت از تولیدات داخلی بهره گیری  شود و کلیه لوازم و تجهیزات مورد نیازشعب صرفا از کالاهای مرغوب داخلی تهیه گردد.و هرگونه مساعدت قانونی لازم جهت تقویت بخش صنعت و تولیدداخلی  دردستورکار روسای شعب  قرارگیرد.
اودربخش دیگری ازسخنانش گفت:پرواضح است برای ایجاد اشتغال باید تولیدتوسعه یابد و سرمایه درگردش استان هرچه بیشتر افزایش پیداکند و به بخش‌های مختلف صنعتی، کشاورزی و خدماتی وارد شود،لذا  درکلیه احاد مردم استان تقویت همبستگی، وحدت، همدلی و همکاری  ضروری است.
محمودی همچنین تصریح کرد :سنگربانان  تولید    بزرگترین سربازان مبارزه با استکبار جهانی و دشمنان اصلی نظام مقدس جمهموری اسلامی هستند ومادرجهت تشویق انان نسبت به برگزاری همایش های تجلیل ازکارافرین نمونه اقدام نموده وخواهیم نمود.
.مدیرکل تامین اجتماعی مازندران در خاتمه  تاکیدکرد: همه ما باید با همتی بلندوعزمی راسخ به سمت  اجرانمودن شعارسال حرکت نماییم چراکه تنهاراه برون رفت از مشکلات و شکوفایی   اقتصادی و توسعه همه جانبه کشور عمل به   منویات رهبرفرزانه انقلاب اسلامی  است

telegram estenadnews

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان میهمان

0

نظرسنجی شهرداری کشور 1

نظرسنجی شهرداری مازندران2

instagram estenad

telegram estenad

آخرین اخبار