ارزش پول ایران در گذر زمان + کاریکاتور

با 17000 تومان از سال 1340 تا 1395 چی می شد خرید!؟!

ارزش پول ایران در گذر زمان

17000 تومان سال 42 = خونه

17000 تومان سال 50 = پیکان صفر

17000 تومان سال 60 = موتور سیکلت

17000 تومان سال 70 = دوچرخه

17000 تومان سال 80 = لاستیک ماشین

17000 تومان سال 95 = پشمک حاجی عبدالله

17000 تومان سال 1405 = ؟؟؟؟ نظر شما ؟؟؟؟

telegram estenadnews

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان میهمان

0

نظرسنجی شهرداری کشور 1

نظرسنجی شهرداری مازندران2

مهردانا

instagram estenad

telegram estenad

آخرین اخبار