فیلم بارش شدید تگرگ در فیروزکوه تهران / 3 خرداد 98

فیلم جالبی از بارش تگرگ شدید، لحظاتی پیش در روستای هرانده فیروزکوه استان تهران!

telegram estenadnews

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان میهمان

0

نظرسنجی شهرداری کشور 1

نظرسنجی شهرداری مازندران2

instagram estenad

telegram estenad

آخرین اخبار