• مشاهده نمایید

فیلم صحبت های دردناک یکی از گور خواب های نصیرآباد / تو سرما 5بار آلونک منو آتیش زدند !

مشاهده فیلم صحبت های یکی از گورخوابهای نصیرآباد: مگر براي دولت چقدر هزينه دارد براي ما سر پناه ايجاد كند. ما هم ایرانی هستیم...

 

telegram estenadnews

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان میهمان

0
آیا از عملکرد کلی نمایندگان استان مازندران در مجلس رضایت دارید؟

آخرین اخبار