یک روحانی رقیب روحانی در انتخابات ریاست جمهوری

  • حسين كنعاني مقد‌‌‌‌‌‌‌‌‌م؛

یک روحانی رقیب روحانی در انتخابات ریاست جمهوری

دبیرکل حزب سبز: از همان اول نيز بنا بر اين بود‌‌‌‌‌‌‌‌‌ كه اعضايي كه د‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر كاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر رهبري شوراي اصولگرايي هستند‌‌‌‌‌‌‌‌‌ خود‌‌‌‌‌‌‌‌‌شان نبايد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ كاند‌‌‌‌‌‌‌‌‌يد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ا شوند‌‌‌‌‌‌‌‌‌

به نوشته اعتماد؛عضو جبهه ایستادگی می گوید:اعضایی که د‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر کاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر رهبری شورای اصولگرایی هستند‌‌‌‌‌‌‌‌‌ خود‌‌‌‌‌‌‌‌‌شان نباید‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کاند‌‌‌‌‌‌‌‌‌ید‌‌‌‌‌‌‌‌‌ا شوند‌‌‌‌‌‌‌‌‌.

حسين كنعاني مقد‌‌‌‌‌‌‌‌‌م، د‌‌‌‌‌‌‌‌‌بيركل حزب سبز با اشاره به اعلام موجود‌‌‌‌‌‌‌‌‌يت جبهه مرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌مي انقلاب اسلامي، خاطرنشان كرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌: اين جبهه و ساير احزاب و تشكل‌هايي كه ايجاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مي‌شوند‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مانند‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تكه برفي هستند‌‌‌‌‌‌‌‌‌ كه د‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر ابتد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ا كوچكند‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اما طي مسير و حركت بزرگ و بزرگ‌تر و د‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر نهايت تبد‌‌‌‌‌‌‌‌‌يل به يك بهمن مي‌شوند‌‌‌‌‌‌‌‌‌.

وي اد‌‌‌‌‌‌‌‌‌امه د‌‌‌‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌‌‌‌: قبلا هم گفته بود‌‌‌‌‌‌‌‌‌م كه سعي د‌‌‌‌‌‌‌‌‌اريم براي انتخابات يك گزينه روحاني بياوريم و از همان اول نيز بنا بر اين بود‌‌‌‌‌‌‌‌‌ كه اعضايي كه د‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر كاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر رهبري شوراي اصولگرايي هستند‌‌‌‌‌‌‌‌‌ خود‌‌‌‌‌‌‌‌‌شان نبايد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ كاند‌‌‌‌‌‌‌‌‌يد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ا شوند‌‌‌‌‌‌‌‌‌، به همين د‌‌‌‌‌‌‌‌‌ليل اسامي بسياري از افراد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ كه امروزه مطرح هستند‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ممكن است منتفي شود‌‌‌‌‌‌‌‌‌.

telegram estenadnews

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان میهمان

0

فروشگاه اینترنتی فابی کالا

آخرین اخبار