انتصابات جدید در بانک ملی ایران

استنادنیوز؛ با صدور احکامی توسط محمدرضا حسین زاده مدیرعامل بانک ملی ایران تعداد 4 نفر از همکاران به سمت های جدید مدیریتی منصوب شدند که عبارتند از:

1.آقای محمد شهرام اخلاق دوست :مدیر امور حراست
2.آقای نادر اکبری وند :ریاست اداره کل روابط عمومی
3.آقای بهرام واقفی:ریاست اداره کل بازاریابی و امور مشتریان
4.آقای علیرضا یحیوی: سرپرست اداره کل تحقیقات و نوآوری

telegram estenadnews

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان میهمان

0

نظرسنجی شهرداری کشور 1

نظرسنجی شهرداری مازندران2

instagram estenad

telegram estenad

آخرین اخبار