چاپ کردن این صفحه


حسین زادگان؛موفقیتی در حوزه مهاجرت معکوس صورت نگرفت

  • کد خبر: 219624
  • تاریخ انتشار: شنبه, 20 مهر 1398

استنادنیوز؛ استاندار مازندران بیان داشت؛ آسیب مهاجرت روستاییان به شهرها به قبل از انقلاب بر میگردد که هنوز موفقیتی در حوزه مهاجرت معکوس صورت نگرفت.

 

احمد حسین زادگان استاندار مازندران در شورای برنامه ریزی و توسعه استان با اشاره به طرح تدوین ارتقاء سند زنان گفت: در ایام خاص و به صورت موسمی توجه به مسائل و مشکلات زنان فراز و نشیب هایی داشته که تا به امروز با جدیت به آن پرداخته نشده است اما با توجه به بهره برداری از آمارها و دستگاه های اجرایی و با دستیابی به این سند برای رفع مشکلات زنان اقدامات خوبی صورت گرفته است.

وی افزود: منابع جدیدی در این خصوص اختصاص نیافت اما نگرش به زنان روستایی در قالب کارآفرینی ، سهم و مشارکت زنان تغییر یافت.

حسین زادگان به مهاجرت های معکوس اشاره کرد و گفت: آسیب مهاجرت روستاییان به شهرها به قبل از انقلاب بر میگردد که هنوز موفقیتی در حوزه مهاجرت معکوس صورت نگرفت.

وی اظهار داشت: با ورود سند جامع مهم ترین کار دستگاه های اجرایی تدوین و عملیات اجرایی در این بخش است که سبب فعالیت و وضعیت بهتر زنان در سطح جامعه می شود.

telegram estenadnews