• به گفته شهيدي فر

مازندران رتبه سوم توليد گل نرگس را در ایران دارد

معاون بهبود توليدات گياهی سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران، کشت گل نرگس در مازندران را از تيرماه تا مهر و زمان برداشت آن را نيز از دی ماه تا فروردين اعلام کرد.


مهندس عزيزالله شهيدی فر معاون بهبود توليدات گياهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران اظهار کرد: گل نرگس امسال در 45 هکتار از زمين هاي مازندران کشت شد که اين سطح درمقايسه با سال گذشته بيش از 20 درصد افزايش داشت. وی با اشاره به اينکه مازندران جايگاه سوم توليد گل نرگس را در کشور دارد اضافه کرد: سالانه 5 ميليون شاخه گل نرگس و 200 تن پيازچه اين گل در استان توليد و 6 ميليارد تومان درآمد عايد کشاورزان منطقه می شود. معاون بهبود توليدات گياهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران تصریح کرد: 25 هزار نيروی کار سالانه بصورت مستقيم وغير مستقيم و 400 بهره بردار در مازندران فعاليت مي کنند. شهيدی فر با بيان اينکه گل نرگس مازندران به علت رطوبت بالا از نوع درشت است و ماندگاری بيشتری نيزدارد، خاطر نشان شد: اين گل در شهرستان های جويبار، ساري و قائم شهر توليد مي شود. وی فصل کشت گل نرگس در مازندران را از تيرماه تا مهر و زمان برداشت آن را نيز از دی ماه تا فروردين اعلام کرد. 60 گونه گل نرگس با 6 رنگ در جهان توليد می شود که 4 گونه آن در استان های خوزستان، شيراز و مازندران کشت می شوند.

telegram estenadnews

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان میهمان

0

نظرسنجی شهرداری کشور 1

نظرسنجی شهرداری مازندران2

مهردانا

instagram estenad

telegram estenad

آخرین اخبار