چاپ کردن این صفحه


کشاورزان به تکنولوژی و علوم روز تجهیز می شوند

  • کد خبر: 219784
  • تاریخ انتشار: چهارشنبه, 01 آبان 1398

استناد نیوز،  رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با بیان اینکه باید دانش و علم به‌روز کشاورزی وارد عرصه شود تا کشاورزان از آن بهره‌مند شوند، گفت: با گذر از کشاورزی سنتی باید تکنولوژی‌های جدید را وارد مزارع کشاورزی کنیم تا کشاورزان علاقه و رغبت بیشتری برای تولید در مزارع پیدا کنند.

 

 به گزارش  استناد نیوز، عزیزاله شهیدی‌فر در نشست ارزیابی طرح نظام نوین کشاورزی که با حضور معاون سازمان تحقیقات و رئیس موسسه آموزش و ترویج وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه تحقیقات و آموزش کشاورزی به این نتیجه رسیده است باید در مراکز جهاد کشاورزی، دهستان ها و مزارع حضور داشته باشد، گفت: خوشبختانه طی چند سال اخیر اهدافی که باید در تولید و افزایش عملکرد کیفی اتفاق می‌افتاد انجام شد.

 وی ادامه داد: در تمامی محصولات اقتصادی و استراتژیک که جهاد کشاورزی به موفقیت رسید، مراکز تحقیقات بر اساس نوع تخصص خود در این زمینه حضور پیدا کردند و با همکاری ترویج، آخرین یافته های علمی را به بهره برداران انتقال دادند.

 رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با بیان اینکه باید دانش و علم به‌روز کشاورزی وارد عرصه شود تا کشاورزان از آن بهره‌مند شوند، گفت: با گذر از کشاورزی سنتی باید تکنولوژی‌های جدید را وارد مزارع کشاورزی کنیم تا کشاورزان علاقه و رغبت بیشتری برای تولید در مزارع پیدا کنند.

 شهیدی فر ادامه داد: با ورود تکنولوژی‌های به روز شاهد افزایش عملکرد در تولید محصولات کشاورزی خواهیم بود.

telegram estenadnews