استندنیوز؛ احمد توکلی نسبت به نقدی که در رسانه ها منتشر شد واکنش نشان داد که در ادامه متن جوابیه ایشان آمده است

منتشرشده در اخبار سیاسی

instagram estenad

telegram estenad

آخرین اخبار