استنادنیوز؛گسترش فقر، بروز خشکسالی، قحطی و فجایع طبیعی، مواجهه با تهدیدات خارجی و بروز جنگ رویدادهایی است که می تواند هر ملتی را در تنگنا قرار داده و یکایک شهروندان کشوری را با فشارهایی جدی روبرو سازد.

منتشرشده در یادداشت ها

معرفی کاندیدا سایت

instagram estenad

telegram estenad

آخرین اخبار