استنادنیوز؛رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: چهار سال اخیر ۳۰۰ میلیارد تومان برای ارتقای مکانیزاسیون در مازندران جذب شد

منتشرشده در اخبار مازندران

نظرسنجی شهرداری کشور 1

نظرسنجی شهرداری مازندران2

instagram estenad

telegram estenad

آخرین اخبار