استنادنیوز؛ لازمه تحقق فرمان رهبری و خروج از محاصره اقتصادی و شکستن تحریم‌ها شهامت یک تصمیم انقلابی و واگذاری قرارگاه فرماندهی جنگ اقتصادی با تمام لوازم و لواحق آن به جوانان غیور و انقلابی است.

منتشرشده در یادداشت ها
آیا از عملکرد کلی نمایندگان استان مازندران در مجلس رضایت دارید؟

آخرین اخبار