استنادنیوز؛ می گویند که هندوان در آغاز هر کتابی می نویسند: «درود بر آن کسی باد که خط را اختراع کرد.» ما نیز چنین ستایشی را به حق در خور آن کس می دانیم، چون کلید هر دانشی خط است.

منتشرشده در اخبار اجتماعی

instagram estenad

telegram estenad

آخرین اخبار