استنادنیوز؛ مجموعه شواهد حکایت از تغییر رویکرد سیاست پولی در ماه‌های آتی دارند؛ تغییری که احتمالا از هر دو سمت «مقدار نقدینگی» و «ترکیب پایه پولی» اتفاق خواهد افتاد.

منتشرشده در اخبار اقتصادی

معرفی کاندیدا سایت

instagram estenad

telegram estenad

آخرین اخبار