استنادنیوز؛ سخنگوی فراکسیون ورزش مجلس، ایستادن در برابر قانون منع به کارگیری بازنشستگان را نه در شأن مدیران فدراسیون فوتبال دانست و نه زیبنده جامعه ورزش کشور.

منتشرشده در اخبار مجلس

معرفی کاندیدا سایت

انتخابات عملکرد

instagram estenad

telegram estenad

آخرین اخبار