استنادنیوز؛ شهردار بابل اظهار داشت:پروژه بزرگ‌ هدایت آب های سطحی شهرک۲۲بهمن ، بلوارآیت الله حائری ، بسیج۲۰ به مرحله پایانی رسید.

منتشرشده در اخبار مازندران

بهترین افرادی که می توانند عملکرد شهرداری را ارزیابی کنند مردم همان شهر هستند بنابراین از مردم شهر بابل می خواهیم در نظرسنجی استناد نیوز شرکت کرده و میزان رضایت خود از عملکرد شهرداری را اعلام نمایند

منتشرشده در اخبار مازندران

معرفی کاندیدا سایت

انتخابات عملکرد

instagram estenad

telegram estenad

آخرین اخبار