استنادنیوز؛ معاون استاندار وفرماندار ویژه شهرستان بابل گفت: در سال 98 هیچ سرمایه‌گذاری نباید پشت درهای اتاق مدیران معطل بماند بلکه باید مدیران به سمت بخش خصوصی بروند و امنیت را برای سرمایه‌گذاران فراهم کنند.

منتشرشده در اخبار مازندران

فرماندار ویژه شهرستان بابل بیان داشت: برنج و عسل از جمله محصولات این شهرستان است که نیاز به برندسازی داشته ودر حال حاضر درصدد برندسازی این دو محصول در کشور هستیم.

منتشرشده در اخبار مازندران

نظرسنجی شهرداری کشور 1

نظرسنجی شهرداری مازندران2

instagram estenad

telegram estenad

آخرین اخبار