استنادنیوز؛ کیانوش رستمی با رکورد ۳۷۱ کیلوگرم در کاپ تایلند قهرمان شد و البته یک حمله ناموفق هم به رکورد یک ضرب جهان داشت.

معرفی کاندیدا سایت

انتخابات عملکرد

instagram estenad

telegram estenad

آخرین اخبار