استنادنیوز؛ محمد ابراهیمی با اشاره به اینکه تاکنون 88 هزار خانوار توانسته اند از خدمات بیمه اجتماعی بهره مند شوند گفت : حدود 4 هزار خانواده مستمری بگیر در حال استفاده از خدمات بیمه اجتماعی هستند.

منتشرشده در اخبار مازندران

استنادنیوز؛ مدیرکل صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر و کشاورزان مازندران بیان داشت: تمامی کارگران ساختمانی در مازندران با کمک دولت بیمه اجتماعی می شوند.

منتشرشده در اخبار مازندران

استنادنیوز؛ محمد ابراهیمی با بیان اینکه صندوق روستاییان وعشایر بیمه ای فراگیر برای همه مردم است، گفت:72 درصد جمعیت روستایی در آمل فاقد پوشش بیمه اجتماعی هستند.

منتشرشده در اخبار مازندران

 استنادنیوز؛ مدیرصندوق بیمه اجتماعی کشاورزان ، روستاییان و عشایر استان مازندران با بیان اینکه 85 هزار نفر در مازندران تحت پوشش صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان و روستاییان هستند، افزود: بیمه روستاییان وعشایر صندوقی فراگیر برای همه آحاد جامعه است.

منتشرشده در گفتگو

نظرسنجی شهرداری کشور 1

نظرسنجی شهرداری مازندران2

مهردانا

instagram estenad

telegram estenad

آخرین اخبار