\
استنادنیوز؛نابودی جنگل ها و مراتع، تصویری تاریک توام با فقر، گرسنگی و مملو از آلودگی را از آینده نشان می دهد و جنگل های هیرکانی شمال کشور نمونه بسیار نادر و نوعی میراث ملی است.

منتشرشده در گفتگو

instagram estenad

telegram estenad

فرم جذب خبرنگار استنادنیوز

آخرین اخبار