\مقبره منسوب به کورش، پادشاه هخامنشی در پاساگارد قرار دارد. درباره این مقبره بین تاریخ‌نگاران و در کتب تاریخی اظهارات متفاوتی صورت گرفته است که در ادامه به این اظهارات بیشتر خواهیم پرداخت.

منتشرشده در اخبار اجتماعی

instagram estenad

telegram estenad

فرم جذب خبرنگار استنادنیوز

آخرین اخبار