استنادنیوز؛ در آمارهای گمرکی بندی با عنوان قرقره، ماسوره، دوک و تکیه‌گاه‌های همانند از خمیر کاغذ یا مقوا برای پیچیدن نخ‌های نساجی در نظر گرفته شده است.

منتشرشده در اخبار اقتصادی

معرفی کاندیدا سایت

انتخابات عملکرد

instagram estenad

telegram estenad

آخرین اخبار