زمستان زندگی زبیده قلی پور پیرزن ساکن روستای نرگاه یاسوج را سرد سرد کرده تا جایی که در زیر این آسمان بزرگ به دلیل فقر و نداری تنها به یک  چادر پناه آورده است ولی سرما کار خودش را می‌کند و این چادر جلودارش نیست.

منتشرشده در اخبار اجتماعی

معرفی کاندیدا سایت

instagram estenad

telegram estenad

آخرین اخبار