استنادنیوز؛ بی‌تردید این پیام روحبخش که حقیقتا باید آن را قانون اساسی دوم کشور در ابعاد گوناگون حقوقی،سیاسی،معنوی و فرهنگی قلمدادکرد.

منتشرشده در اخبار سیاسی

معرفی کاندیدا سایت

انتخابات عملکرد

instagram estenad

telegram estenad

آخرین اخبار