چاپ کردن این صفحه


خودروهای خود را تا قبل از شهریور معاینه فنی کنید!!

  • کد خبر: 21204
  • تاریخ انتشار: یکشنبه, 24 مرداد 1395

طرح LEZ يا همان طرح كاهش كه از آن تحت عنوان طرح كنترل آلايندگی هوای شهر ياد می شود به پيشنهاد شهرداری به وزارت كشور اعلام شد.

اين طرح كه قرار بود جايگزين طرح زوج و فرد شود، با نقد هايی كه به اجرای اين طرح شد در جلسه شورای عالی ترافيك كشور به تصويب نرسيد و سرانجام با پيگيری های شهرداری و بازنگری در جزييات طرح نهايتاً طرح LEZ به تصويب رسيد.

در هفته گذشته سردار حسينی در مصاحبه ای اعلام كرد؛ كه هنوز طرح كاهش به پليس جهت اجرا ابلاغ نشده است.

به گفته يك منبع آگاه، طرح LEZ در چهارشنبه هفته گذشته به شهرداری ابلاغ شده است اما اعلام رسمی آن به نظر می رسد به جلسه ای كه عصر امروز قرار است برگزار شود موكول شده است.

گفتنی است؛ با ابلاغ و اعلام رسمی، طرح LEZ از اوايل شهريور ماه در كنار طرح زوج و فرد اجرايی می شود به گونه ای كه در فاز نخست خودروهایی که فاقد معاينه فنی هستند پس از ورود به محدوده طرح زوج و فرد جريمه می شوند.telegram estenadnews