\استنادنیوز؛ رئیس مجمع عالی نخبگان استان مازندران بیان داشت؛ تاسوعا و عاشواری حسینی ازمهم‌‌ترین روزهای تاریخ اسلام برای شیعیان است.

منتشرشده در اخبار اجتماعی

استنادنیوز؛ معاون مجمع عالی نخبگان استان مازندران بیان داشت: گردشگری به عنوان صنعتی اقتصادی و درآمدزا با پویایی خاص خود می تواند تاثیر عمده ای بر تحول های سیاسی، اجتماعی و زیست محیطی داشته باشد و توجه به توسعه آن زمینه ساز اشتغال و کارآفرینی پایدار است که در نهایت باعث مهار بیکاری و کاهش ناهنجاری های اجتماعی می شود.

منتشرشده در اخبار مازندران

استنادنیوز؛رئیس مجمع عالی نخبگان استان مازندران گفت: کارگران سرمایه مهم اجتماعی جامعه ما محسوب می شوند و همچنان باید به عنوان یکی از بخش های مهم اجتماعی در جذب و حمایت از سرمایه های اقتصادی و اجتماعی نقش پذیر باشند.

منتشرشده در اخبار اجتماعی

استنادنیوز؛ رئیس مجمع عالی نخبگان استان مازندران اظهار داشت: نخبه پروری و حمایت از ایده های نو از اهداف مهم مجمع عالی نخبگان مازندران است.

منتشرشده در اخبار اجتماعی

instagram estenad

telegram estenad

فرم جذب خبرنگار استنادنیوز

آخرین اخبار