نظرسنجی انتخابات هشتمین دوره هیات مدیره نظام مهندسی استان مازندران در رشته ترافیک

در انتخابات هیئت مدیره هشتمین دوره نظام مهندسی استان مازندران در رشته ترافیک 2 نفر به رقابت می پردازند که فردی که بیشترین آرا را کسب نماید به عضویت هیئت مدیره در خواهد آمد

نظرسنجی انتخابات هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران در رشته برق

رشته برق در هیئت مدیره هشتمین دوره نظام مهندسی استان مازندران 2 نماینده خواهد داشت، شما کدام افراد را برای عضویت در هیئت مدیره اصلح می دانید؟

نظرسنجی انتخابات هشتمین دوره هیات مدیره سازمان نظام مهندسی مازندران در رشته شهرسازی

در رشته شهرسازی برای عضویت در هیئت مدیره نظام مهندسی استان مازندران 5 نفر تایید صلاحیت شدند، شما کدام یک را برای عضویت در هیئت مدیره شایسته تر می دانید؟

در انتخابات رشته مکانیک هیئت مدیره نظام مهندسی استان مازندران به کدام کاندیدا رای می دهید؟

در نظرسنجی استناد نیوز شرکت کنید و به کاندیدایی که در رشته مکانیک از سایرین برای عضویت در هیئت مدیره نظام مهندسی استان مازندران اصلح تر می دانید رای دهید.

نظرسنجی انتخابات هیئت مدیره نظام مهندسی استان مازندران در رشته نقشه برداری

4 نفر در انتخابات رشته نقشه برداری هیئت مدیره نظام مهندسی استان مازندران کاندیدا شده اند که شما می توانید به یکی از آن ها در انتخابات و نظرسنجی رای دهید

نظرسنجی انتخابات هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی استان مازندران در رشته عمران

در نظرسنجی استناد نیوز شرکت کنید و نظر خود را در مورد 6 کاندیدای برتر انتخابات هشتمین دوره هیئت رئیسه نظام مهندسی استان مازندران اعلام نمایید.

نظرسنجی انتخابات هشتمین دوره انتخابات هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی مازندران در رشته معماری

در نظرسنجی بزرگ استناد نیوز در خصوص انتخابات هشتمین دوره هیئت مدیره نظام مهندسی استان مازندران در رشته معماری شرکت کنید و به 3 کاندیدای مورد نظر خود در انتخابات رشته معماری رای دهید.

instagram estenad

telegram estenad

فرم جذب خبرنگار استنادنیوز