• نمونه سوالات دروس عمومی پیام نور

نمونه سوالات درس اندیشه سیاسی امام خمینی پیام نور مجموعه علوم انسانی + پاسخنامه تستی

دانلود رایگان مجموعه نمونه سوالات درس اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) دانشگاه پیام نور در نیمسال های مختلف به همراه پاسخنامه تستی

 

دانلود رایگان نمونه سوالات عمومی دانشگاه پیام نور + پاسخنامه تستی

 

مجموعه کامل نمونه سوالات درس زبان خارجه پیام نور با جواب (علوم پایه) 

 

دانلود فایل نیمسال تحصیلی نام درس
دانلود نیمسال اول 89-88 اندیشه سیاسی امام خمینی
دانلود نیمسال دوم 89-88 اندیشه سیاسی امام خمینی
دانلود تابستان 89 اندیشه سیاسی امام خمینی
دانلود نیمسال اول 90-89 اندیشه سیاسی امام خمینی
دانلود نیمسال دوم 90-89 اندیشه سیاسی امام خمینی
دانلود تابستان 90 اندیشه سیاسی امام خمینی
دانلود نیمسال اول 91-90 اندیشه سیاسی امام خمینی
دانلود نیمسال دوم 91-90 اندیشه سیاسی امام خمینی
دانلود تابستان 91 اندیشه سیاسی امام خمینی
دانلود نیمسال اول 92-91 اندیشه سیاسی امام خمینی
دانلود نیمسال دوم 92-91 اندیشه سیاسی امام خمینی
دانلود تابستان 92 اندیشه سیاسی امام خمینی
دانلود نیمسال اول 93-92 اندیشه سیاسی امام خمینی
دانلود نیمسال دوم 93-92 اندیشه سیاسی امام خمینی
دانلود تابستان 93 اندیشه سیاسی امام خمینی
دانلود نیمسال اول 94-93 اندیشه سیاسی امام خمینی
دانلود نیمسال دوم 94-93 اندیشه سیاسی امام خمینی
دانلود تابستان 94 اندیشه سیاسی امام خمینی
دانلود نیمسال اول 95-94 اندیشه سیاسی امام خمینی
دانلود نیمسال دوم 95-94 اندیشه سیاسی امام خمینی
دانلود تابستان 95 اندیشه سیاسی امام خمینی
   
 
telegram estenadnews

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان میهمان

0

نظرسنجی شهرداری کشور 1

نظرسنجی شهرداری مازندران2

مهردانا

instagram estenad

telegram estenad

آخرین اخبار