• نمونه سوالات دروس عمومی پیام نور

دانلود نمونه سوالات با پاسخنامه فارسی عمومی پیام نور تمام نیمسال ها (علوم انسانی)

نمونه سوالات درس فارسی عمومی پیام نور نیمسال های 88-89 ، 90-89، 91-90، 92-91، 93-92، 94-93، 95-94 و تابستان 89، تابستان 90، تابستان 91، تابستان 92، تابستان 94 به همراه پاسخنامه تستی را می توانید در ادامه به رایگان دانلود نمایید.

 

مجموعه نمونه سوالات دروس عمومی دانشگاه پیام نور + پاسخنامه تستی

 

مجموعه کامل نمونه سوالات درس فارسی عمومی پیام نور با جواب (علوم انسانی)

 

دانلود فایل نیمسال تحصیلی نام درس
دانلود نیمسال اول 89-88 فارسی
دانلود نیمسال دوم 89-88 فارسی
دانلود تابستان 89 فارسی
دانلود نیمسال اول 90-89 فارسی
دانلود نیمسال دوم 90-89 فارسی
دانلود تابستان 90 فارسی
دانلود نیمسال اول 91-90 فارسی
دانلود نیمسال دوم 91-90 فارسی
دانلود تابستان 91 فارسی
دانلود نیمسال اول 92-91 فارسی
دانلود نیمسال دوم 92-91 فارسی
دانلود تابستان 92 فارسی
دانلود نیمسال اول 93-92 فارسی
دانلود نیمسال دوم 93-92 فارسی
دانلود تابستان 93 فارسی
دانلود نیمسال اول 94-93 فارسی
دانلود نیمسال دوم 94-94 فارسی
دانلود تابستان 94 فارسی
دانلود نیمسال اول 95-94 فارسی
دانلود نیمسال دوم 95-94 فارسی
دانلود تابستان 95 فارسی
   
 

 

مجموعه کامل نمونه سوالات درس فارسی عمومی پیام نور با پاسخنامه (علوم پایه)

 

telegram estenadnews

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان میهمان

0

نظرسنجی شهرداری کشور 1

نظرسنجی شهرداری مازندران2

مهردانا

instagram estenad

telegram estenad

آخرین اخبار