• نمونه سوالات دروس عمومی پیام نور

دانلود نمونه سوال فارسی پیام نور نیمسال های مختلف مجموعه علوم پایه + جواب تستی

دانلود رایگان مجموعه نمونه سوالات فارسی پیام نور نیمسال های 88-89 ، 90-89، 91-90، 92-91، 93-92، 94-93، 95-94 و تابستان 89، تابستان 90، تابستان 93، تابستان 94، تابستان 95 به همراه پاسخنامه تستی

 

دانلود رایگان مجموعه نمونه سوالات عمومی پیام نور + جواب تستی

 

مجموعه کامل نمونه سوالات درس فارسی عمومی پیام نور با پاسخنامه (علوم پایه)

 

دانلود فایل نیمسال تحصیلی نام درس
دانلود نیمسال اول 89-88 فارسی
دانلود نیمسال دوم 89-88 فارسی
دانلود تابستان 89 فارسی
دانلود نیمسال اول 90-89 فارسی
دانلود نیمسال دوم 90-89 فارسی
دانلود تابستان 90 فارسی
دانلود نیمسال اول 91-90 فارسی
دانلود نیمسال دوم 91-90 فارسی
دانلود تابستان 91 فارسی
دانلود نیمسال اول 92-91 فارسی
دانلود نیمسال دوم 92-91 فارسی
دانلود تابستان 92 فارسی
دانلود نیمسال اول 93-92 فارسی
دانلود نیمسال دوم 93-92 فارسی
دانلود تابستان 93 فارسی
دانلود نیمسال اول 94-93 فارسی
دانلود نیمسال دوم 94-93 فارسی
دانلود تابستان 94 فارسی
دانلود نیمسال اول 95-94 فارسی
دانلود نیمسال دوم 95-94 فارسی
دانلود تابستان 95 فارسی
   
   
 
 

telegram estenadnews

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان میهمان

0

نظرسنجی شهرداری کشور 1

نظرسنجی شهرداری مازندران2

مهردانا

instagram estenad

telegram estenad

آخرین اخبار