افزایش تعطیلات عید فطر در عربستان

با تصمیم پادشاه عربستان سعودی تعطیلات عید فطر در در این کشور 17 روزه شد.

پادشاه عربستان سعودی تعطیلات عید فطر در این کشور را یک هفته افزایش داد، قبلا تعطیلات عید فطر، 10 روزه بود که با فرمان جدید ملک سلمان، 17 روزه می شود.

telegram estenadnews

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان میهمان

0

نظرسنجی شهرداری کشور 1

نظرسنجی شهرداری مازندران2

instagram estenad

telegram estenad

آخرین اخبار