محمد مایلی کهن با رضایت شاکی آزاد شد

محمد مایلی‌کهن سرمربی پیشین تیم فوتبال ملوان که امروز طی درگیری لفظی در یکی از روستاهای انزلی بازداشت شده بود با رضایت شاکی آزاد شد.

 درگیری محمد مایلی کهن با این شهروند بر سر مسایل یک روستا بوده که در نهایت منجر به شکایت مسئول شورای منطقه و حضور طرفین در دادگاه شد که در نهایت با پادرمیانی دیگران شاکی راضی و شکایت خود را پس گرفت و محمد مایلی کهن هم آزاد شد.

telegram estenadnews

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان میهمان

0

نظرسنجی شهرداری کشور 1

نظرسنجی شهرداری مازندران2

مهردانا

instagram estenad

telegram estenad

آخرین اخبار